DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,


Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından, 19-21 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel’de düzenlenecek olan 14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği olarak bugüne kadar yaptığımız kongrelerde ve kurumsal eğitim toplantılarında olduğu gibi bu kongremizde de amacımız bilimsel anlamda doyurucu ve alışılagelmişin ötesinde yeniliklerin sunulduğu bir kongre düzenlemektir. Bu amaçla kongremizde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanındaki tecrübelerin yanı sıra yeni uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin de paylaşılması arzulanmaktadır.Kongre programını düzenlerken mümkün olduğunca tüm meslektaşlarımızın farklı ilgi alanlarına yanıt verecek panel, konferans ya da yuvarlak masa toplantıları planlanmıştır.Kongremize tüm eğitim kurumlarındaki araştırma görevlilerinin de yoğun katılımını beklemekteyiz. Bilimsel programımızı özellikle eğitim sürecinin başındaki araştırma görevlilerinin ufuklarını genişletecek ve eğitimlerine katkı sağlayacak şekilde düzenlemekteyiz.Özellikle genç meslektaşlarımızın mesleki anlamda yüksek potansiyelleri ve istekleri, Türk KBB camiası açısından mutluluk verici olmakla birlikte bizlere ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. Kongremizde genç meslektaşlarımıza fırsat tanımanın bir ayrıcalık değil gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Bu düşüncemiz nedeniyle kongremizde genç uzmanların yer alacağı oturumlar da bulunacaktır.Günümüzde teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızda ilerlemektedir. Kongreler de bu gelişmelerin takip edebilmesi için çok önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu nedenle kongremiz esnasında ilaç ve cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların yeni ürünlerinin sizlerle buluşması da amaçlanmaktadır.Ankara’da yapılan kongrelerde toplantılara katılımın yoğunluğu ve salonların doluluğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Sosyal anlamda da bunun olumlu olduğunu düşünmekteyiz. Ancak çeşitli sürprizlerle kongremizi sosyal anlamda da hatırlanır kılmayı arzuluyoruz. Bu nedenle bu çalışmalarımıza şimdiden başladık.14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nin hem bilimsel hem de sosyal olarak akıllarda kalan bir kongre olması dileğiyle, sizleri 19-21 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da görmeyi umuyoruz.Saygılarımızla,
Prof. Dr. Yusuf K. KEMALOĞLU
KBB BBC Derneği
Başkanı

Prof. Dr. Yusuf KIZIL
KBB BBC Derneği Genel Sekreteri

Yönetim Kurulu


BAŞKAN

 • Prof. Dr. Yusuf Kemaloğlu

2. BAŞKAN

 • Prof. Dr. Yücel Anadolu

GENEL SEKRETER

 • Prof. Dr. Yusuf Kızıl

MALİ SEKRETER

 • Doç. Dr. Serdar Özer

ÜYELER

 • Prof. Dr. Selim Erbek
 • Op. Dr. Uğur Yıldız
 • Doç. Dr. İlker Akyıldız
 • Doç. Dr. Melih Çayönü
 • Op. Dr. Ali Kavuzlu

ÖNEMLİ TARİHLERBildiri Son Gönderim Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma

Kabul Red Mektuplarının Gönderimi: 6 Şubat 2020 Perşembe

Bildiri Sahipleri için Kayıt Son Tarih: 21 Şubat 2020 CumaANA KONULAR

  Baş - Boyun Cerrahisi

 • Larinks kanserlerine yaklaşım
 • Tiroid hastalıkları ve kanserleri
 • Paratiroid hastalıkları
 • Transoral robotik cerrahi
 • Oral kavite kanserleri
 • Tükrük bezi tümörleri
 • Paragangliomalar
 • Baş boyun kanserlerine multidisipliner yaklaşım
 • Nazofarinks kanserleri
 • Siyaloendoskopi
 • Baş - Boyun kanserlerinde nütrisyon

  Laringoloji

 • Benign larinks hastalıkları
 • Fonocerrahi
 • Laringo trakeal stenozlar
 • Kronik Öksürük
 • Laringofaringeal reflü
 • Yutma bozukluklarında tanı ve tedavi

  Otoloji ve Nörootoloji

 • Endoskopik otolojik cerrahi
 • Vertigo
 • İşitme rekonstrüksiyonları
 • Otit komplikasyonları
 • Koklear implantasyon
 • Kemiğe implante edilen işitme cihazları
 • Pediatrik işitme kayıpları
 • Yeni doğan taraması

  Rinoloji

 • Endoskopik sinüs cerrahisi
 • Endoskopik kafa kaidesi cerrahisi
 • Pediatrik ve yetişkin rinosinüzitler
 • Rinosinüzit komplikasyonları
 • Nazal polipozis ve aspirin desensitizasyonu
 • Alerjik rinit
 • Uyku apnesi ve horlamaya güncel yaklaşım
 • Koku bozuklukları
 • Sinonazal tümörler

  Fasiyal Plastik

 • Rinoplasti
 • Yüz gençleştirme
 • Kepçe kulak
 • Dolgu uygulamaları
 • Kozmetoloji

  Pediatrik KBB

 • Tonsil ve adenoid problemleri ve güncel yaklaşımlar
 • Seröz otitler
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Çocuklarda havayolu hastalıkları ve cerrahileri

  Odyoloji

 • Odyolojik tetkikler
 • Tinnitus
 • Koklear implant öncesi ve sonrası değerlendirme ve eğitim
 • İşitme cihazları
 • Vestibüler tetkikler

  Dil - Konusma

 • Konuşma terapileri
 • Ses terapileri
 • Yutma bozuklukları; rehabilitasyon ve tedavileri
 • Ses protezlerinde problemler ve çözümleri
 • Yarık damak ve dudak konusma terapileriGENÇ UZMANLAR KONUŞUYORBİLİMSEL PROGRAM


Yapım aşamasında...


BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde bildiriler sözlü ya da poster sunumu olarak iki grupta yapılacaktır.

Bildiri yurtiçinden gönderiliyorsa bildiri özeti ve sunumu sadece Türkçe, yurtdışından gönderiliyorsa bildiri özeti ve sunumu Türkçe ya da İngilizce olabilir.Bildiri Gönderim Son Tarihi: 17 Ocak 2020

Bilimsel program içerisinde (sözlü veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri ‘kongre bildiri özetleri CD'sinde’ yer alacaktır. Ayrıca tüm bildiri özetleri KBB-BBC dergisinin 2020 yılı içerisindeki sayılarının birinde yayınlanacaktır. Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.


Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 17 Ocak 2020 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderimi sırasında, yazarlar sunum tercihlerini ve çalışmanın Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinin hangi alt alanıyla ilgili olduğunu belirtmelidirler. Olgu sunumları sözlü sunum olarak kabul edilmeyecektir. Olgu sunumları, literatüre katkı sağlayacakları düşünülürse poster bildirisi olarak kabul edilecektir.


Bildiri Komitesi, başvurunun incelenmesi sonucunda bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Bildiri komitesinin değerlendirmesi sonrası kabul veya red mektupları ve sunum biçimi 6 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.


Bildiriyi sunacak olan yazarın kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur. Kongre kaydını yaptırmış bir yazarın, en fazla bir sözlü ve bir poster bildirisi sunma hakkı bulunmaktadır. Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız.


Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar;
 • Çalışma daha önce herhangi başka bir yerde yayınlanmamış ve/veya sunulmamış olmalıdır.
 • Sonuçlanmamış veya halihazırda devam eden çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini yansıtmalıdır. Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiri özeti 300 sözcüğü geçmemelidir. (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).Bildiri özeti içerisinde yazarların kurumunu veya yazarları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Özetlere resim, tablo veya grafik eklenmemelidir.
 • Bildiri başvurusu esnasında sunumu yapacak yazar belirlenmeli ve belirtilmiş olmalıdır.
 • Başlık, yazar isimleri, yazar ünvanları, çalışılan kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Araştırma bildiri özetleri; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerini içermeli ve bu sıra ile yazılmalıdır. Bu bölümleri içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri; Giriş, Olgu Takdimi ve Tartışma bölümlerini içermeli ve bu sıra ile yazılmalıdır. Bu bölümleri içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" e-maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "Abstract Module"den de sonuçlar takip edilebilinir.

Sözlü sunum kuralları;
 • Sözlü sunum yapacak katılımcının sunumdan en az 2 saat önce sunum kontrol odasına sunumunu teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır.
 • Sözel sunumlar için belirlenen süre, 6 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 8 dakikadır. Bu süre kesinlikle aşılmamalıdır.
 • Sözel sunum esnasında görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları;
 • Poster boyutu 50 cm(yatay) x 70 cm(düşey) ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Araştırma çalışmaları için poster; Özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Olgu sunumları için poster; Özet, Giriş, Olgu Takdimi, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği arttırıcı ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT

KAYIT TİPİ ERKEN DÖNEM
(6 Aralık 2019 ve öncesi)
GEÇ DÖNEM
(7 Aralık 2019 sonrası)
Uzman Hekim 800 TL 1.100 TL
Asistan 650 TL 800 TL
Refakatçi 650 TL 800 TL
Firma Temsilcisi 650 TL 800 TL
Odyolog ve Dil Konusma Terapisti 650 TL 800 TL
Odyoloji ve Dil Konusma Terapisi; Doktora, Yüksek Lisans 550 TL 650 TL
Odyoloji ve Dil Konusma Terapisi; Lisans Ögrenci 250 TL 350 TL
Odyometrist 650 TL 800 TL

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre çantası
 • Kongre bildiri CD’si
 • Kongre cep program kitapçığı
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
 • Kongre program kitabı
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Kongre bilimsel toplantılarına firma yetkilisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

Önemli Not;

* Kursa katılacak olan katılımcıların kongreye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
* Kayıt fiyatlarına KDV ilave edilecektir.
* Kayıt ücretine dış katılım ücreti dahil değildir. İlave olarak ödenecektir.KONAKLAMA ÜCRETLERİ

KONAKLAMA
OTELLERİ
ERKEN KAYIT
(6 Aralık 2019 ve öncesi)
GEÇ KAYIT
(7 Aralık 2019 sonrası)
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
Sheraton Hotel Ankara 1.600 TL 2.100 TL 1.800 TL 2.300 TL

KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 19 Mart 2020 saat 14:00 olup, ayrılış 21 Mart 2020 saat 12:00'dir. Otel ayrılış saatini uzatmak isteyen misafirlerimiz, kayıt deskine ek ücret ödeyerek odalarını uzatabilirler. Otelin müsaitliği doğrultusunda yardımcı olunacaktır.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 2 gecelik ve bölünemez.
 • Fiyatlara kahvaltı, 2 adet zengin kahve molası ve kongre merkezinde verilecek olan öğle yemeği dahildir. Akşam yemekleri talepleriniz için kongre öncesinde bilgi vermenizi rica ederiz. Ayrı bir bütçelendirme yapılacaktır.
 • Belirtilen tarihler dışında talep edilecek olan ilave konaklamalar ayrıca bütçelendirilecektir.
Konaklama fiyatlarına KDV ilave edilecektir.

DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ (Günlük) 175 TL + KDV

Dış katılım ücretinin 3 günlük paket olarak alınması durumunda 450 TL + KDV olacaktır. Daha az gün katılımlarda günlük paket fiyatı uygulanacaktır.

DIŞ KATILIM ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER;

* Günde 2 adet zengin kahve molası ve kongre merkezinde verilecek olan öğle yemeği

TRANSFER

19-21 Mart 2020 tarihleri arasında, transferlerini NETKON firmasına bildirmiş tüm katılımcıların transferleri gidiş – dönüş (havaalanı - otel - havaalanı) olarak yapılacaktır. Tek yön toplu transfer ücreti 150 TL ’dir. Bu transfer fiyatı 19 Mart 2020 geliş, 21 Mart 2020 dönüş seklindeki toplu transferler için geçerlidir. Bu tarihler dışında transfer talebiniz olması halinde tek yön transfer ücreti 300 TL olarak ücretlendirilecektir. Özel transferler için lütfen NETKON firması ile irtibata geçiniz.HESAP NUMARALARI

DMC IPEK YOLU TURIZM HIZMETLERI VE YATIRIMLARI LTD STI.
Banka : Garanti Bankası
Hesap : 6296046
IBAN : TR 54 0006 2001 2750 0006 2960 46
Şube : MANAVKUYU - Şube Kodu: 1275

FİRMA ÖNEMLİ NOT:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan IS KOD: 20001 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ NOT:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan IS KOD: 20001 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka Ad-Soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

İPTALLER:

 • 07 Şubat 2020 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50’si iade edilecektir.
 • 08 Şubat 2020 ve sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır.
 • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Tüm iade işlemleri kongre bitiminden sonra yapılacaktır.BİLİMSEL SEKRETARYA

   Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
   Cinnah Caddesi Pilot Sokak Basın Sitesi B Blok No:3 Çankaya /         ANKARA
    +90(312) 440 40 88
   +90(312) 442 42 48
   info@kbbder.org

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Net Kongre
   Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Kule A3 - No: 25 - A - 28 / 31 34660         Üsküdar / İstanbul
   Tel : +90 (216) 250 66 09
   E-Mail: ankarakbb@netkongre.com